GEODETORAVA.SK

DK - 0905 316 405

NO - 0905 318 986

TS - 0905 520 977

všetky kontakty

Geometrické plány - profesionálne, odborne, pre Vás

"Od najmenších po tie najväčšie geometrické plány,

vždy je to pre nás radosť."

GEODETorava.sk

Vytyčovanie hraníc pozemkov v Zázrivej

Vy máte stavebný zámer, my Vám pripravíme geometrický plán.

Meriame na celom území Oravy, radi prídeme zamerať aj Váš pozemok.

Dajte nám vedieť, aký je Váš zámer, poradíme Vám a dodáme geodetickú časť projektu.

Meranie pozemku v Párnici, dolná Orava

Vytyčovanie výrobnej haly pre technologickú firmu na Orave

Meranie v extraviláne - Oravská Poruba

NAŠE REFERENCIE

_______

Jednoduché pozemkové úpravy

Černová, Horná Lehota, Hruštín

Komjatná, Lokca, Ludrová

Mútne, Oravské Veselé, Rabča

Ružomberok, Vaňovka, Vasiľov, Vavrečka


Projekty pre inštitúcie

obce, mestá, obecné a mestské úrady

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Slovenský pozemkový fond


Firemné geodetické projekty

priemyselné parky

výrobné a skladové haly

technologické zariadenia

administratívne budovy

dopravné stavby a zariadenia

vodné stavby a zariadenia

športové zariadenia

aquaparky a lyžiarske strediská

nákupné centrá

obchodné priestory

skládky odpadov